Blok S Seno Cibarusah

Indahnya Peta Seno Cibarusah

NO AJB NAMA BLOK-S NOMOR BLOK-S NOMOR NAMA NO AJB
1162/2003 CHUMAEDI 1 8 MININ 1167/2003
2 7 DENI KOMARUDIN 1166/2003
3 6 SUHERLAN 1165/2003
4 5
NO AJB NAMA BLOK-S NOMOR
1168/2003 ZAENAL ARIFIN 9
1170/2003 SAMUEL LATUMETEN (GANIN) 10
1218/2003 AEP SAIPUL UYUN 11
NO AJB NAMA BLOK-S NOMOR BLOK-S NOMOR NAMA NO AJB
12 21
13 20
1226/2003 TINGGAL BUANA (dibeli BAMBANG HERMANTO) 14 19 MARWAN DEVA SAMUDRA 745/2003
1224/2003 HAMELI (Ahli Waris) 15 18 YUDI SUKMAYADI 640/2003
16 17  USMAN ALI  743/2003
NO AJB NAMA BLOK-S NOMOR BLOK-S NOMOR NAMA NO AJB
22 30 SUPANGKAT 750/2003
219/2003 LASINAH (SISWOKO) 23 31 DENDI KISWENDI (dibeli BUNYAMIN) 751/2003
24 32 MUCTAR YUNUS
860/2003 NASRUN ZAKARIA 25 33
26 34
990/2003 M SLAMET (Ahli Waris YATI DJUNIATI 27 35 WARSITO (dibeli M NGADIMIN) 985/2003
989/2003 DANI  WIGUNA 28 36 S.B. TUGIMAN 984/2003
29 37
NO AJB NAMA BLOK-S NOMOR
38
39
40
977/2003 WISNU AMBARDI 41
42
43
 980/2003 44
 980  JASRONI 45
979/2003 WAKINO (dibeli HENDRO TRI ANGGA WIJAYA) 46
47
 320/2003  MUHAMAD HUSIN 48
49
845/2003 FEBI ANDRIANSYAH 50
846/2003 ADI SANJAYA 51
259/2003 MISRA 52
848/2003 ABDUL MADJID (dibeli MUHAMAD ZAKI) 53
849/2003 ASEP TRISNA 54
55
851/2003 SUNJOTO (dibeli M NGADIMIN) 56
322/2003 MUHAMMAD ZAKI 57
RACHMAD HIDAYAT (dibeli MUCHTAR YUNUS) 58
324/2003 RIDWAN RASYID 59
60
61
62

 

BATAS KAVLING TETANGGA BLOK  S

NO NAMA NOMOR BLOK NOMOR AKTA JUAL BELI NOMOR PERSIL BLOK LUAS (M2)
1  CHUMAEDI  S – 01  1162/2003  190
Tetangga/batas
U : MININ
T : MUH HOLID
S : JL LINGKUNGAN
B : SALURAN IRIGASI
DESA SIRNAJATI
2
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
3
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
4
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
5
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
6  SUHERLAN  S – 06  NO-1165/2003  180
Tetangga/batas
U :  JL LINGKUNGAN
T : ADE SUHERLAN
S : YULI AGUS  P
B : DENI KOMARUDIN
DESA SIRNAJATI
7 DENI  KOMARUDIN S-07 1166/2003 180
Tetangga/batas
U : Lingkungan
T : Suherlan
S : Mohmmad Holid
B : Lingkungan
DESA SIRNAJATI
8  MININ  S – 08  1167/2003  180
Tetangga/batas
U : JL LINGKUNGAN
T : DENI KOMARUDIN
S : CHUMAEDI
B : SALURAN IRIGASI
DESA SIRNAJATI
9 ZAENAL ARIFIN S – 09 1168/2003 180
Tetangga/batas
U : SASKIA WARDANA
T : SAMUEL LATUMENTEN
S : JL LINGKUNGAN
B : SALURAN IRIGASI
DESA SIRNAJATI
10
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
11 AEP SAIPUL UYUN S – 11  NO-1218/2003  011 180
Tetangga/batas
U : SAKIA WARDANA
T : JL LINGKUGAN
S : JL LINGKUNGAN
B : SAMUEL
DESA SIRNAJATI
12
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
13
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
14
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
15
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
16
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
17  USMAN ALI  S – 17 743/2003  180
Tetangga/batas
U : YUDI SUKMAYADI
T : JL LINGKUNGAN
S : JL LINGKUNGAN
B : SUPARDO
DESA SIRNAJATI
18  YUDI SUKMAYADI  S – 18  NO-640-15  011  180
Tetangga/batas
U : MARWAN DEVA S
T : JL LINGKUNGAN
S : USMAN ALI
B : HAMELI
DESA SIRNAJATI
19
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
20
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
21
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
22
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
23  LASINAH (SISWOKO)  S – 23  NO-219/2003  180
Tetangga/batas
U : DEDI KISWENDI
T : LUKMAN
S : JL LINGKUNGAN
B : SORY MULYADI
DESA SIRNAJATI
24
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
25
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
26
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
27
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
28  DANI  WIGUNA  S – 28  NO-989/2003  180
Tetangga/batas
U : S TUGIMAN
T : AHMAD ZAKARSIH
S : JL LINGKUNGAN
B : SLAMET
DESA SIRNAJATI
29
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
30
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
31
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
32 MUCTAR YUNUS S – 32  NO-752/2003 180
Tetangga/batas
U : JL LINGKUNGAN
T : DEDI SURYADI
S : LUKMAN WIRIANATA
B : DEDI KISWENDI
DESA SIRNAJATI
33
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
34
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
35  WARSITO (dibeli NGADIMIN)  S – 35  985/2003  011  180
Tetangga/batas
U : JL LINGKUNGAN
T : SIMON TUGIMAN
S : SLAMET
B : KLIK NARUSANTIKO
DESA SIRNAJATI
36
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
37
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
38
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
39
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
40
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
41
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
42
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
43
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
44
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
45  JASRONI  S – 45  980/2003  011180
Tetangga/batas
U : NAIRAN
T : WAKINO
S : J LINGKUNGAN
B : DADI SURYADI
DESA SIRNAJATI
46  WAKINO (dibeli HENDRO TRI ANGGA WIJAYA)  S – 46  979/2003  011  180
Tetangga/batas
U : NAIRAN
T : EDY SURYA
S : JLLINGKUNGAN
B : JASRONI
DESA SIRNAJATI
47
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
48  MUHAMAD HUSIN  S – 48  320/2003  180
Tetangga/batas
U : NY MAEMUNAH
T : JL LINGKUNGAN
S : DIDI MULYADI
B :EDY SURYA
DESA SIRNAJATI
49
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
50  FEBI ANDRIANSYAH  S – 50  845/2003  011  180
Tetangga/batas
U : MAEMUNAH
T : ADI SANJAYA
S : JL LINGKUNGAN
B : DIDI MULYADI
DESA SIRNAJATI
51  ADI SANJAYA  S – 51  846/2003  180
Tetangga/batas
U : MAEMUNAH
T : DEDI ROSADI
S : JL LINGKUNGAN
B : FEBRI ANDRIANSYAH
DESA SIRNAJATI
52  MISRA  S – 52  259/2003  180
Tetangga/batas
U : TENGKU ABDUL RACHMAN
T : EDI SUMINO
S : AGUS HARTOKO
B : JL LINGKUNGAN
DESA SIRNAJATI
53  ABDUL MADJID (dibeli MUHAMAD ZAKI)  S – 53  NO-848/2003  011  180
Tetangga/batas
U : NY MAEMUNAH
T : ASEP TRISNAYUANA
S : JL LINGKUNGAN
B : DEDI ROSYADI
DESA SIRNAJATI
54 ASEP TRISNA S – 54  NO-849/2003  011 180
Tetangga/batas
U : MAEMUNAH
T : AGUS  PRIYANTO
S : JL LINGKUNGAN
B : ABDUL MAJID
DESA SIRNAJATI
55
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
56  SUNYOTO (dibeli NGADIMIN)  S – 56 851/2003  011  180
Tetangga/batas
U : MAEMUNAH
T : MUHAMMAD ZAKI
S : AGUS PRIYANTO
B : JL LINGKUNGAN
DESA SIRNAJATI
57  MUHAMMAD ZAKI  S – 57  NO-322/2003  011  180
Tetangga/batas
U : NY MAEMUNAH
T : RACHMAT HIDAYAT
S : JL LINGKUNGAN
B : SUNYOTO
DESA SIRNAJATI
58 RACHMAD HIDAYAT (dibeli MUCHTAR YUNUS) S – 58  1252/2003 180
Tetangga/batas
U : NY MAEMUNAH
T : RIDWAN RASYID
S : JL LINGKUNGAN
B : MUHAMMAD ZAKI
DESA SIRNAJATI
59
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
60
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
61
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
62
Tetangga/batas
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI