Blok L Seno Cibarusah

Indahnya Peta Seno Cibarusah

NO AJB NAMA BLOK-L NOMOR BLOK-L NOMOR NAMA NO AJB
22 1
 833/2003 DRS MUSTIWASKITO 21 2
20 3
19 4
815/2003 DRS RAMELAN 18 5
17 6
16 7  JAMALUDIN HALID 947/2003
15 8
 954/2003  JOKO SUHARYO P  (dibeli MARZUKI) 14 9
953/2003  GATOT WIRIANTOKO (dibeli SONNY HADIWIJAYA) 13 10
952/2003 AGUS SUDRAJAT 12 11 MOCHTAR DJAWADI  951/2003
NO AJB NAMA BLOK-L NOMOR BLOK-L NOMOR NAMA NO AJB
42 23
41 24
40 25
39 26  SUDJONO (dibeli MARZUKI) 835/2003
 813/2003  SUSIANTO SENAEN (REMAN) 38 27  AGUS UTORO SENO ADJI  840/2003
37 28
36 29  ENDANG SUTANA  957/2003
 826/2003  DRS AMIN BUDIRIANTORO 35 30
34 31  UJANG PRIYATNA 595/2003
 585/2003  ACHMADI 33 32
NO AJB NAMA BLOK-L NOMOR BLOK-L NOMOR NAMA NO AJB
62 43  SAMUDRO WALUYO SH 627/2003
61 44
60 45
59 46
58 47 RIZA JANUAR JAYA SAPUTRA  613/2003
 607/2003  PARDIYANTO 57 48 NARTO 614/2003
56 49
621/2003  SUKISNO 55 50  IBNU SANTOSO 625/2003
54 51
53 52

 

BATAS KAVLING TETANGGA BLOK L

NO NAMA NOMOR BLOK NOMOR  AKTA JUAL BELI NOMOR PERSIL-BLOK LUAS (M2)
1  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
2  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
3  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
4  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
5  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
6  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
7  JAMALUDIN HALID  L – 07 947/2003  190
Tetangga/batas :
U : JL LINGKUNGAN
T : SISWOYO
S : SYAIFUL ICHSANI
B : KANDIQ
DESA SIRNAJATI
8  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
9  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
10  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
11 MOCHTAR DJAWADI  L – 11  951/2003  190
Tetangga/batas :
U : JL LINGKUNGAN
T : KALI CITAPEN
S : AGUS SUDRAJAT
B : KRITO WIRO
DESA SIRNAJATI
12 AGUS SUDRAJAT  L – 12  952/2003  190
Tetangga/batas :
U : MOCHTAR DJAWADI
T : KALI CITAPEN
S : JL LINGKUNGAN
B : GATOT  W
DESA SIRNAJATI
13  GATOT WIRIANTOKO (dibeli SONNY HADIWIJAYA)  L – 13  953/2003  190
Tetangga/batas :
U : KRISTOWIRO
T : AGUS SUDRAJAT
S : JL LINGKUNGAN
B : JOKO SUHARYO
DESA SIRNAJATI
14  JOKO SUHARYO P  (dibeli MARZUKI)  L – 14  954/2003  190
Tetangga/batas :
U : IBRAHIM DARUS
T : GATOT  W
S : JL LINGKUNGAN
B : SURONTO
DESA SIRNAJATI
15  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
16  JOKO SUHARYO P  (dibeli MARZUKI)  L – 14  954/2003  190
Tetangga/batas :
U : IBRAHIM DARUS
T : GATOT  W
S : JL LINGKUNGAN
B : SURONTO
DESA SIRNAJATI
17  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
18 DRS RAMELAN L-18 815/2003 190
Tetangga/batas
U : Teungku H Nasarudin
T : Imam Setyihadi
S : Lingkungan
B : Arman
DESA SIRNAJATI
19  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
20  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
21 DRS MUSTIWASKITO  L – 21  833/2003  190
Tetangga/batas :
U : GATOET TJAHYONO
T : HARTOYO BSc
S : JL LINGKUNGAN
B : ANWAR M NOER
DESA SIRNAJATI
22  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA
23  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA
24  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA
25  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA
26  SUDJONO (dibeli MARZUKI)  L – 26 835/2003  190
Tetangga/batas :
U : JL LINGKUNGAN
T : AGUS UTORO SENO AJI
S : PRABAW  AJI
B : NUR DJATMIKO
DESA SIRNAJATI
27  AGUS UTORO SENO ADJI  L – 27  840/2003  190
Tetangga/batas :
U : JL LINGKUNGAN
T : ASEP  SETIAWAN
S : SUSIANTO S
B : SUDJONO
DESA SIRNAJATI
28  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA
29  ENDANG SUTANA  L – 29 957/2003  190
Tetangga/batas :
U : JL LINGKUNGAN
T : HS UMPUSINGA
S : BUDI  SUHARTONO
B : ASEP SETIAWA
DESA SIRNAJATI
30  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA
31  UJANG PRIYATNA  L – 31 595/2003  190
Tetangga/batas :
U : JL LINGKUNGAN
T : TAUFIK M SYAH
S : LILIK UNTUNG
B : HS UMPUSINGA
DESA SIRNAJATI
32  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA
33  ACHMADI  L-33  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA
34  LILIK UNTUNG SUGIARTO  L – 34  629/2003  190
Tetangga/batas :
U : UJANG PRIATNA
T : ACHMADI
S : JL LINGKUNGAN
B : AMIN BUDIRIANTORO
DESA SIRNAJATI
35  DRS AMIN BUDIRIANTORO  L – 35  826/2003  190
Tetangga/batas :
U : HS UMPUSINGA
T : LILIK UNTUNG
S : JL LINGKUNGAN
B : BUDI SUHARTONO
DESA SIRNAJATI
36  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA
37  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA
38  SUSIANTO SENAEN (REMAN)  L – 38  813/2003  190
Tetangga/batas :
U :  AGUS UTORO SENO AJI
T : EKO HASSEP NURGITO
S : JL LINGKUNGAN
B : PRABAWA AJI
DESA SIRNAJATI
39  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA
40  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA
41  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA
42  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA
43  SAMUDRO WALUYO SH  L – 43  NO-627/2003  190
Tetangga/batas :
U : JL LINGKUNGAN
T : BUDIONO
S : GIAT BUDI MULYONO
B : KALI CITAPEN
DESA SIRNAJATI
44  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA
45  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA
46  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA
47 RIZA JANUAR JAYA SAPUTRA  L – 47  613/2003  190
Tetangga/batas :
U : JL LINGKUNGAN
T : NARTO
S : WAHYU NUGROHO
B : PAMBUDI CAHYO WIDODO
DESA SIRNAJATI
48 NARTO  L – 48  614/2003  190
Tetangga/batas :
U : JL LINGKUNGAN
T : SUKARTA
S : FARDIYANTO
B : RIZA JANUAR JAYA SAPUTRA
DESA SIRNAJATI
49  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA
50  IBNU SANTOSO  L – 50 625/2003  190
Tetangga/batas :
U : JL LINGKUNGAN
T : Ir PRIO NGUDIWSKITO
S :  SUKISNO
B : SUKARTA
DESA SIRNAJATI
51  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA
52  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA
53  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA
54  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA
55  SUKISNO  L – 55  621/2003  190
Tetangga/batas :
U : IBNU SANTOSO
T : SUBAGYO
S : JL LINGKUNGAN
B : ZUL MARTINOV
DESA SIRNAJATI
56  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA
57  PARDIYANTO  L – 57 607/2003  190
Tetangga/batas :
U : NARTO
T : ZULMARTINOF
S : JL LINGKUNGAN
B : WAHYU  NUGROHO
DESA SIRNAJATI
58  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA
59  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA
60  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA
61  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA
62  190
Tetangga/batas :
U :
T :
S :
B :
DESA