Blok H Seno Cibarusah

Indahnya Peta Seno Cibarusah

NO AJB NAMA BLOK-H NOMOR BLOK-H NOMOR NAMA NO AJB
1 16
2 15
3 14 SUWARNO (dibeli SUKRON M,) 791/2003
4 13
5 12
6 11
 1135/2003  MUHAMAD YAZID SM (dibeli SUKRON M) 7 10
8 9

 

BATAS KAVLING  TETANGGA BLOK H

NO NAMA NOMOR BLOK NOMOR AKTA JUAL BELI NOMOR PERSIL ,   BLOK LUAS (M2)
1
Batas / tetangga :
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
2
Batas / tetangga :
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
3
Batas / tetangga :
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
4
Batas / tetangga :
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
5
Batas / tetangga :
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
6
Batas / tetangga :
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
7  MUHAMAD YAZID SM (dibeli SUKRON M)  H – 07  1135/2003  200
Batas / tetangga :
U : RUDI HARTONO
T : SUGENG HARIYADI
S : JL LINGKUNGAN
B : ALEX MUAYA
DESA SIRNAJATI
8
Batas / tetangga :
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
9
Batas / tetangga :
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
10
Batas / tetangga :
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
11
Batas / tetangga :
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
12
Batas / tetangga :
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
13
Batas / tetangga :
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
14 SUWARNO (dibeli SUKRON M,) H – 14 791/2003 200
Batas / tetangga :
U : JL LINGKUNGAN
T : TRI SUBAGYO
S : M LUTFI
B : HS UMPUSINGA
DESA SIRNAJATI
15
Batas / tetangga :
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI
16
Batas / tetangga :
U :
T :
S :
B :
DESA SIRNAJATI